Walne Zebranie Członków PTChK

W dniu 22 października, godzina 18.00, w Hotelu Grape Town, w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zebranie Członków PTChK.  Aktywny udział w Zebraniu (prawo do głosowania) mają członkowie, którzy opłacą składkę członkowską. Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego znajdą Państwo tutaj

Kręgosłup dziecięcy – Polska 2018

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe dotyczące zagadnień problemów kręgosłupa dziecięcego. Organizowane jest ono przez Klinikę Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK1 PUM w Szczecienie, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest profesor dr hab. Leszek Sagan. Szczegóły w linku poniżej

Walne Zebranie Członków PTChK

Uprzejmie informujemy, że I termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa wyznaczono na dzień 22 października 2018, na godzinę 18.00. Miejsce Zebrania: Hotel Grape Town (miejsce obrad VII Zjadu Naukowego PTChK)