W imieniu Komitetu Naukowego VII Zjazdu PTChK zapraszamy do przesyłania streszczeń prac naukowych. Termin 30 czerwca 2018r.
Tematyka Zjazdu: problemy diagnostyczne i terapeutyczne starzejącego się kręgosłupa.