VII Zjazd PTCHK – Zielona Góra, 21-23 październik 2018r.