W obecnej kadencji Członkami Zarządu są:

Tomasz Potaczek

dr n. med.

Tomasz Potaczek

Prezydent PTChK

Tomasz Potaczek

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Maciejczak

Wiceprezydent

dr n. med.

Lech Grzelak

Skarbnik

dr n. med.

Anna Danielewicz

Sekretarz

dr hab. n. med

Dariusz Łątka

Członek Zarządu

prof. dr hab. n. med.

Leszek Sagan

Członek Zarządu

dr n. med.

Marek Rocławski

Członek Zarządu