Cieszymy się, że możemy ogłosić, że Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa organizuje kolejny, już X Zjazd Naukowy, którego hasło przewodnie brzmi: „Chirurgia kręgosłupa. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?”.

Spotkanie odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2023 roku w malowniczym Gdańsku.

Zjazd będzie okazją do przedstawienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie chirurgii kręgosłupa, wymiany doświadczeń i wiedzy, jak również do omówienia najważniejszych wyzwań stojących przed chirurgami kręgosłupa.

W programie kongresu przewidziane są wykłady i warsztaty, które pozwolą na poszerzenie wiedzy, wymianę doświadczeń oraz nawiązanie wartościowych kontaktów z innymi specjalistami.

Serdecznie zapraszamy wszystkich lekarzy i członków PTChK do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu!

Przyjmujemy zgłoszenia prac dla osób chętnych do prezentacji. Prace zakwalifikowane do wystąpienia ustnego podczas X Zjazdu PTCHK, zostaną wydrukowane w listopadowym numerze czasopisma: „Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska”. Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://www.congressus.pl/ptchk/#streszczenia

Szczegółowe informacje i formularz rejestracyjny znajdziecie na stronie Zjazdu: www.congressus.pl/ptchk