Uprzejmie informujemy, że I termin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa wyznaczono na dzień 22 października 2018, na godzinę 18.00.

Miejsce Zebrania: Hotel Grape Town (miejsce obrad VII Zjadu Naukowego PTChK)