Stanowiska i opinie

Prezentujemy oficjalne stanowiska dotyczące istotnych aspektów chirurgii kręgosłupa wypracowane wspólnie przez Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.