Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Rekomendacje PTChK

Prezentujemy rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa mające na celu ustandaryzowanie kompleksowego leczenia różnych schorzeń kręgosłupa.