W dniach 10-13 października 2018 roku odbył się coroczny Zjazd Scoliosis Research Society, w Bolonii, we Włoszech. Brała w nim udział również grupa polskich chirurgów kręgosłupa, dr Michał Jałoszewski, dr Wiktor Urbański, doc. Marcin Tyrakowski i dr Tomasz Potaczek.

Prezentowano 2 prace, gdzie autorami byli nasi koledzy: 

  • Paper #52: Increased Radiation but No Benefits in Pedicle Screw Accuracy Using Intraoperative CTBased Navigation Compared to Freehand Technique in Idiopathic Scoliosis Surgery* Wiktor Urbanski, MD, PhD
  • Paper #52: Increased Radiation but No Benefits in Pedicle Screw Accuracy Using Intraoperative CTBased Navigation Compared to Freehand Technique in Idiopathic Scoliosis Surgery* Wiktor Urbanski, MD, PhD

Serdecznie gratulujemy! 

Poziom merytoryczny spotkania był bardzo wysoki, prace dotyczyły leczenia deformacji kręgosłupa we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiono wyniki leczenia z zastosowaniem nowych technik operacyjnych jak AVT = anterior vertebral tethering, czyli modulacja wzrostu trzonów z dostępu przedniego. Technika wymaga dostępu przedniego przez torakotomię, endoskopowo lub na otwarto, wprowadzenia śrub trzonowych oraz kompresji strony wypukłej z użyciem syntetycznego, elastycznego implantu. Ma to pozwolić na spontaniczny wzrost wklęsłej strony skrzywienia i dalszą jego korekcję. Póki co prezentowane publikacje mają bardzo krótki okres obserwacji, brak jest jasnych wskazań do tej procedury, a jej potencjalne komplikacje każą podchodzić do tematu ostrożnie. Poniżej kilka zdjęć z prezentacji. 

Mówiono też o techniki zachowujące wzrost, czyli guided growth techniques. Tutaj ciekawą pracę przedstawił dr Oullet dotyczącą możliwych rozwiązań, czyli specjalnych łączników pozwalających na spontaniczne rozsuwanie się prętów w miarę wzrostu. 

Dużo poświęcono też leczeniu deformacji u dzieci z zastosowaniem prętów rozsuwanych magnetycznie (MAGEC). Przedstawiono także problemy jakie można spotkać w czasie stosowania tej metody oraz podkreślono, że także należy się liczyć z pewnymi powikłaniami typowymi dla tej metody, ale także typowymi dla techniki leczenia tradycyjnymi prętami rosnącymi (TGR). 

Zaprezentowano ciekawą technikę osteotomii kręgosłupa, VCD, czyli Vertebral Column Decancellation. Kilka zdjęć z techniki przedstawiono poniżej.

Podsumowując, spotkanie bardzo ciekawe zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. 

Dla zainteresowanych dostępny zeszyt streszczeń oraz program zjazdu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *