Główna siedziba

Dane kontaktowe

Adres Towarzystwa:
ul. Balzera 15
34-500 Zakopane (Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny)

NIP: 736 165 98 30
REGON: 120545181
KRS: 0000279821

Nr konta bankowego:
90 1020 3466 0000 9302 0053 7514