W dniu 22 października, godzina 18.00, w Hotelu Grape Town, w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zebranie Członków PTChK. 

Aktywny udział w Zebraniu (prawo do głosowania) mają członkowie, którzy opłacą składkę członkowską.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego znajdą Państwo tutaj