Poznaj naszą historię

Chirurgia kręgosłupa w ostatnich 20 latach przeżywa ogromny rozwój. Przyczyną tego są m.in. zwiększająca się liczba chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa, większe socjalne i ekonomiczne obciążenie społeczeństwa kosztami leczenia i usprawniania, szersza dostępność lekarzy do nowoczesnych możliwości leczenia. Zainteresowanie lekarzy tą dziedziną medycyny było coraz szersze. I tak w 2006 roku, w czasie odbywającego się w Zakopanem, I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. „Kontrowersje i Postępy w Chirurgii Kręgosłupa” postanowiono powołać organizację, która zrzeszałaby osoby zainteresowane dalszym rozwojem chirurgii kręgosłupa w Polsce. Ideą przyświecającą twórcom był interdyscyplinarny charakter towarzystwa które miało skupiać specjalistów wielu dziedzin medycyny: neurochirurgów, ortopedów, rehabilitantów, neurologów, diagnostów obrazowych, biotechnologów i innych. Tak więc Towarzystwo powstało z inspiracji lekarzy zajmujących się schorzeniami kręgosłupa działających w sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii.

Zakopiańskie Sympozjum, które odbyło się 13-14.10.2010 uznane zostało za I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27.04.2007 r. pod nr KRS 0000279821. W statucie Towarzystwa zapisano, że funkcję Prezydenta Towarzystwa naprzemiennie pełnią neurochirurg i ortopeda. Pierwszym Prezydentem został wybrany prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki. Nowo powstałe Towarzystwo postanowiło wydawać własne czasopismo naukowe pod nazwą „The Journal of Spine Surgery”.

Prezydenci Towarzystwa

Prezydenci Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa wybierani są na Zjazdach Naukowych

 1. prof. zw. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
 2. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc
 3. prof. zw. fr hab. med. Maciej Tęsiorowski
 4. dr n. med. Paweł Jarmużek

Obecnie działający Zarząd widoczny jest tutaj:

Zjazdy Naukowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Działalność Towarzystwa jest obecnie bardzo szeroka. W odstępach dwuletnich odbywają się Zjazdy Naukowe Towarzystwa, które odbywają się w Zakopanem, w siedzibie Towarzystwa. W tym roku mamy zaszczyt gościć ekspertów od schorzeń kręgosłupa po raz szósty. Po krótce przypomnimy tematykę oraz kluczowe postaci Zjazdów.

I Zjazd Naukowy PTChK

13-14 października 2006 r.

Tematyka Zjazdu:

„Kontrowersje i Postępy w Chirurgii Kręgosłupa”.

W Zjeździe brało udział 140 uczestników w tym lekarze z Austrii, USA, Belgi, Finlandii, Meksyku, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii a gościem Zjazdu był dr Dietrich Schlenzka.  Wygłoszono 41 referatów

II Zjazd Naukowy PTChK

24 – 25 października 2008 r..

Tematyka Zjazdu:

 1. „Choroba dyskowa kręgosłupa”;
 2. „Zespoły bólowe kręgosłupa”;
 3. „Urazy kręgosłupa”;
 4. „Badania podstawowe i bioinżynieria”.

W Zjeździe brało udział 260 uczestników. Wygłoszono 59 referatów a gościem Zjazdu był dr Thomas Hoogland przedstawiający endoskopową dyscektomię kręgosłupa.

III Zjazd Naukowy PTChK

14-16 października 2010 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa”;
 2. „Deformacje kręgosłupa – leczenie operacyjne”;
 3. „Patologia pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego”;
 4. „Rehabilitacja w schorzeniach kręgosłupa”.

W Zjeździe brało udział 270 uczestników. Wygłoszono 70 referatów.

Gościem specjalnym Zjazdu był Dr John Kostuik z John Hopkins University, Baltimore, USA. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli lekarze że Szwecji, Ukrainy, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec.

IV Zjazd Naukowy PTChK

11 – 13 października 2012 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Nowotwory Kręgosłupa”;
 2. „Chirurgia Małoinwazyjna”;
 3. „Medycyna oparta na faktach (EBSM)”.

W Zjeździe uczestniczyło 300 lekarzy wielu specjalności medycznych. Wygłoszono 64 referaty. Gościliśmy specjalistów m.in. z Węgier, Niemiec, Stanów Zjednoczonych a gościem honorowym był dr Robert Gaines.

V Zjazd Naukowy PTChK

23 – 25 października 2014 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Kręgosłup starzejący się”
 2. „Deformacje kręgosłupa dorosłych”
 3. „Tematy wolne”

W Zjeździe brało udział ponad 350 uczestników. Wygłoszono 79 referatów, w tym lekarze z Finlandii, USA, Korei, Izraela, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli doktorzy Philip Sell, Yizhar Floman oraz Se II Suk.

VI Zjazd Naukowy PTChK

23 – 25 października 2014 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Kręgosłup starzejący się”
 2. „Deformacje kręgosłupa dorosłych”
 3. „Tematy wolne”

W Zjeździe brało udział ponad 350 uczestników. Wygłoszono 79 referatów, w tym lekarze z Finlandii, USA, Korei, Izraela, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli doktorzy Philip Sell, Yizhar Floman oraz Se II Suk.

VII Zjazd Naukowy PTChK

21 – 23 października 2018 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Kręgosłup starzejący się”
 2. „Tematy wolne”

VIII Zjazd Naukowy PTChK

23 – 25 października 2014 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Kręgosłup starzejący się”
 2. „Deformacje kręgosłupa dorosłych”
 3. „Tematy wolne”

W Zjeździe brało udział ponad 350 uczestników. Wygłoszono 79 referatów, w tym lekarze z Finlandii, USA, Korei, Izraela, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli doktorzy Philip Sell, Yizhar Floman oraz Se II Suk.

IX Zjazd Naukowy PTChK

Opole, 24-26 listopada 2022 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Techniki Operacyjne”

Więcej informacji i rejestracja na stronie Zjazdu: