VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 21-23 październik 2018 r. Zielona Góra

W dniach 21-23 października 2018 roku odbył się VII Naukowy Zjazd PTChK. Inauguracja Zjazdu miała miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie wykład wygłosił Prezydent EuroSpine, prof. Frank Kandziora.

Kolejne dni to sesje naukowe i praktyczne, zarówno dla lekarzy, jak i dla fizjoterapeutów. To połączenie obu dyscyplin na Zjeździe Naukowym Chirurgów Kręgosłupa było unikatowe i bardzo cenne.