VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Północnego PTChK – sprawozdanie