👉Podczas Zjazdu w Opolu w listopadzie 2022 r. zawiązała się grupa robocza w celu powołania Sekcji Multidyscyplinarnej Terapii Nowotworów PTChK.

👉Głównym założeniem Sekcji jest połączenie specjalistów z różnych dziedzin medycyny zajmujących się leczeniem nowotworów kręgosłupa w celu propagowania nowoczesnego, wielospecjalistycznego podejścia do tego problemu zdrowotnego.

👉Celem Sekcji będzie również propagowanie rekomendacji w całym środowisku medycznym w Polsce, ale również unowocześnianie i powstawanie nowych rekomendacji.

👉W celu ukonstytuowania sekcji zgodnie z statutem PTChK, wymagane jest zwołanie zebrania wyborczego w celu powołania Przewodniczącego i Sekretarza sekcji.

👉Uzyskano zgodę od organizatorów I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej na zorganizowanie zebrania w trakcie trwania konferencji w dniach 2-4.03.2023r w Lublinie.

Tematyka zjazdu to „Przerzuty do kości”.

👉Zainteresowanych tą tematyką oraz pracami Sekcji Multidyscyplinarnej Terapii Nowotworów Kręgosłupa zapraszam do Lublina.

❗️Szczegóły rejestracji na stronie Zjazdu https://ptoo.org/zjazd/