Na wniosek podmiotu wykorzystującego implanty karbonowe do leczenia chorych z nowotworami kręgosłupa sporządzono opinię o zasadności ich refundacji.

Zgodnie z opinią :

Stosowanie implantów karbonowych w guzach wtórnych jest uzasadnione i powinno być refundowane przez płatnika. Wysoki koszt tych implantów wyklucza pokrycie kosztów szpitala poprzez rozliczenie w ramach klasycznych grup JGP (H52 i H51) zatem hospitalizacje te powinny być rozliczane indywidualnie.

dr hab. n. med. Dariusz Łątka
konsultant Wojewódzki w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii dla województwa opolskiego

Uzasadnienie opinii znajduje się w załączniku: Opinia o zasadności refundacji kosztów implantów karbonowych używanych do instrumentacji wewnętrznej pacjentów z wtórnymi guzami kręgosłupa.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *