W dniach 22-23 stycznia br. w Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone, odbywa się XIV międzynarodowy zjazd Towarzystwa Badań nad Deformacjami Kręgosłupa – The International Research Society of Spinal Deformites.

 Towarzystwo IRSSD zostało zawiązane w 1994 roku jako kontynuacja utworzonej w 1980 roku Study Group for Moire Topography, Surface Topography and 3D Spinal Deformity. Misją Towarzystwa stało się określenie „Striving for excellence in spinal research”.

                Członkami Towarzystwa są klinicyści zajmujący się leczeniem deformacji kręgosłupa, inżynierowie, specjaliści biomechaniki kręgosłupa, biolodzy i genetycy poszukujący etiologii rozwojowych zniekształceń kręgosłupa i inni specjaliści z tego obszaru. W trakcie zjazdów Towarzystwa, które odbywają się co dwa lata, organizowane są następujące sesje naukowe (www.irssd2021.com):

  1. Genetics & Etiology
  2. Biomechanics, Movement, Posture
  3. 3D Imaging
  4. Non-surgical Management
  5. Surgical Treatment
  6. Quality of Life

                Towarzystwo wydaje regularne publikacje materiałów zjazdowych zamieszczone w PubMed jako kolejne tomy serii Research into Spinal Deformities (ISBN) publikowane w rocznikach Studies in Health Technology and Informatics (ISSN).

                Dotychczasowe konferencje IRSSD odbyły się w następujących lokalizacjach:

                year       place                                    IRSSD President

                1994      Pescara                                Morey Moreland (USA)

                1996      Stockholm                          Dirk Uytendaele (Belgium)

                1998      Burlington                          Dirk Uytendaele (Belgium)

                2000      Clermont Ferrand            Stig Willner (Sweden)

                2002      Athens                                 Nobumasa Suzuki (Japan)

                2004      Vancouver                         Hubert Labelle (Canada)

                2006      Ghent                                  Ian Stokes (USA)

                2008      Liverpool                             Keith Bagnall (Canada)

                2010      Montreal                            Theo Grivas (Greece)

                2012      Poznan                                 Carl-Eric Aubin (Canada)

                2014      Sapporo                              Jack Cheng (Hong Kong)

                2016      Banff                                    Jim Raso (Canada)

                2018      Utrecht                                Rene Castelein (Netherlands)

                2021      Milwaukee                         Tomasz Kotwicki (Poland)

                President Elect                                 Peter Dangerfield (UK)

Z uwagi na pandemię obecna konferencja odbywa się w trybie zdalnym. 

Poznań stanowi liczący się ośrodek badający liczne aspekty rozwojowych deformacji kręgosłupa a polskie publikacje są cytowane i żywo dyskutowane na świecie.

Zapraszamy do śledzenia obrad kongresu na www.irssd2021.com

Prof. Tomasz Kotwicki

Prezydent IRSSD 2018-2021


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *