Dziękujemy!

Twoja składka Członkowska została przesłana na nasze konto. Dziękujemy!


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi materiałami na stronie:

 • Sekcja Multidyscyplinarnej Terapii Nowotworów

  Podczas Zjazdu w Opolu w listopadzie 2022 r. zawiązała się grupa robocza w celu powołania Sekcji Multidyscyplinarnej Terapii Nowotworów PTChK. Głównym założeniem Sekcji jest połączenie specjalistów z różnych dziedzin medycyny zajmujących się leczeniem nowotworów kręgosłupa w celu propagowania nowoczesnego, wielospecjalistycznego podejścia do tego problemu zdrowotnego. Celem Sekcji będzie również propagowanie rekomendacji w całym środowisku medycznym w Polsce, ale również unowocześnianie i powstawanie nowych rekomendacji. W celu ukonstytuowania sekcji zgodnie z statutem PTChK, wymagane jest zwołanie zebrania wyborczego w celu powołania Przewodniczącego i Sekretarza sekcji. Uzyskano zgodę od organizatorów I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Onkologicznej na zorganizowanie zebrania w trakcie trwania…


 • Nowotwory kręgosłupa – rekomendacje PTChK

  Nowotwory kręgosłupa – rekomendacje PTChK

  Przedstawiamy najnowsze rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa dotyczące nowotworów kręgosłupa.


 • Praktyczny wytyczne w sprawie interwencji w bólu kręgosłupa szyjnego

  Praktyczny wytyczne w sprawie interwencji w bólu kręgosłupa szyjnego

  Wytyczne przygotowane przez międzynarodową grupę roboczą.