42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego