Informacja o zmianie w opłatach członkowskich na 2024

Drodzy Członkowie PTChK, decyzją Zarządu zmianie uległa wysokość składki członkowskiej na rok 2024 i wynosi ona obecnie 350 zł dla specjalistów i 200 zł dla lekarzy w trakcie specjalizacji.