VII Zjazd PTCHK – Zielona Góra, 21-23 październik 2018r.

W imieniu Komitetu Naukowego VII Zjazdu PTChK zapraszamy do przesyłania streszczeń prac naukowych. Termin 30 czerwca 2018r.
Tematyka Zjazdu: problemy diagnostyczne i terapeutyczne starzejącego się kręgosłupa.