Rekomendacje PTChK w nowotworach kręgosłupa

Zapraszamy na spotkanie dotyczące rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych PTChK odnośnie schorzeń nowotworowych kręgosłupa.

Dnia 5.2.2021 o godzinie 13.00 zapraszamy na webinar z udziałem: prof. Robert Gasik (prezydent PTChK), prof. Andrzej Maciejczak, prof. Grzegorz Guzik, prof. Daniel Kotrych.

Celem spotkania jest ustandaryzowanie kompleksowego leczenia onkologicznego w zakresie nowotworów pierwotnych i przerzutowych kręgosłupa.