Wybory Zarządu Głównego PTChK, Zielona Góra, 21 października 2018

Dnia 21 października 2018 miało miejsce Walne Zebranie Członków PTChK. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

Swoje raporty wygłosił ustępujący Zarząd, na czele z dr n.med. Pawłem Jarmużkiem. W wyniku wyborów nowym wice-prezydentem PTChK został dr n.med. Dariusz Łątka, a członkami Zarządu: prof. Andrzej Maciejczak i dr n.med Tomasz Potaczek. Sekretarzem PTChK został wybrany dr n.med. Marek Rocławski. Skarbnikiem Towarzystwa pozostał dr n.med. Lech Grzelak. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na całą kadencję!

VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 21-23 październik 2018 r. Zielona Góra

W dniach 21-23 października 2018 roku odbył się VII Naukowy Zjazd PTChK. Inauguracja Zjazdu miała miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie wykład wygłosił Prezydent EuroSpine, prof. Frank Kandziora. 

Kolejne dni to sesje naukowe i praktyczne, zarówno dla lekarzy, jak i dla fizjoterapeutów. To połączenie obu dyscyplin na Zjeździe Naukowym Chirurgów Kręgosłupa było unikatowe i bardzo cenne. 

Prof. Maciej Tęsiorowski, były prezydent PTChK i prof. Robert Gasik, prezydent na kadencję 2019-2021. 

VII Zjazd Naukowy PTChK

Uroczyste Otwracie Zjazdu PTChK miało miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej.

Otwarcia dokonał Prezydent PTChK Paweł Jarmużek, gościem honorowym Otwarcia Zjazdu był prof. Frank Kandziora, były prezydent Eurospine, obecny prezydent Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ortopedycznej. 

Wykład prof. Kandziory dotyczył dostępów do kręgosłupa szyjnego techniką przez jamę ustną. Opracował on, wspólnie z współpracownikami specjalną płytkę pozwalającą na skuteczną stabilizację wykorzystując dostęp przez jamę ustną. 

Płytka do stabilizacji przedniej C1-C2 autorstwa prof. Franka Kandziory

Scoliosis Research Society Annual Meeting 2018 – relacja

W dniach 10-13 października 2018 roku odbył się coroczny Zjazd Scoliosis Research Society, w Bolonii, we Włoszech. Brała w nim udział również grupa polskich chirurgów kręgosłupa, dr Michał Jałoszewski, dr Wiktor Urbański, doc. Marcin Tyrakowski i dr Tomasz Potaczek.

Prezentowano 2 prace, gdzie autorami byli nasi koledzy: 

Paper #52: Increased Radiation but No Benefits in Pedicle Screw Accuracy Using Intraoperative CTBased Navigation Compared to Freehand Technique in Idiopathic Scoliosis Surgery* Wiktor Urbanski, MD, PhD

Paper #59: Distal Fusion Level Determines the Prevalence of Back Pain and Risk of Cesarean Section in Pregnant Women Who Have Had Scoliosis Surgery* Suken A. Shah, MD; Pawel Grabala, MD

Serdecznie gratulujemy! 

Poziom merytoryczny spotkania był bardzo wysoki, prace dotyczyły leczenia deformacji kręgosłupa we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiono wyniki leczenia z zastosowaniem nowych technik operacyjnych jak AVT = anterior vertebral tethering, czyli modulacja wzrostu trzonów z dostępu przedniego. Technika wymaga dostępu przedniego przez torakotomię, endoskopowo lub na otwarto, wprowadzenia śrub trzonowych oraz kompresji strony wypukłej z użyciem syntetycznego, elastycznego implantu. Ma to pozwolić na spontaniczny wzrost wklęsłej strony skrzywienia i dalszą jego korekcję. Póki co prezentowane publikacje mają bardzo krótki okres obserwacji, brak jest jasnych wskazań do tej procedury, a jej potencjalne komplikacje każą podchodzić do tematu ostrożnie. Poniżej kilka zdjęć z prezentacji. 

Mówiono też o techniki zachowujące wzrost, czyli guided growth techniques. Tutaj ciekawą pracę przedstawił dr Oullet dotyczącą możliwych rozwiązań, czyli specjalnych łączników pozwalających na spontaniczne rozsuwanie się prętów w miarę wzrostu. 

Dużo poświęcono też leczeniu deformacji u dzieci z zastosowaniem prętów rozsuwanych magnetycznie (MAGEC). Przedstawiono także problemy jakie można spotkać w czasie stosowania tej metody oraz podkreślono, że także należy się liczyć z pewnymi powikłaniami typowymi dla tej metody, ale także typowymi dla techniki leczenia tradycyjnymi prętami rosnącymi (TGR). 

Zaprezentowano ciekawą technikę osteotomii kręgosłupa, VCD, czyli Vertebral Column Decancellation. Kilka zdjęć z techniki przedstawiono poniżej.

Podsumowując, spotkanie bardzo ciekawe zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. 

Dla zainteresowanych dostępny zeszyt streszczeń oraz program zjazdu.

Walne Zebranie Członków PTChK

W dniu 22 października, godzina 18.00, w Hotelu Grape Town, w Zielonej Górze odbędzie się Walne Zebranie Członków PTChK. 

Aktywny udział w Zebraniu (prawo do głosowania) mają członkowie, którzy opłacą składkę członkowską.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego znajdą Państwo tutaj

VII Zjazd Naukowy PTChK

Już za 5 dni startuje VII Zjazd Naukowy PTChK, tym razem w Zielonej Górze. 

W niedzielę od 11 zapraszamy na Warsztaty dla Fizjoterapeutów oraz Warsztaty dla Chirurgów Kręgosłupa. 

O godzinie 18 w Filharmonii Zielonogórskiej oficjalne otwarcie Zjadu oraz występy zaproszonych Gości oraz wręczenie tytułu Członka Honorowego PTChK. 

Kręgosłup dziecięcy – Polska 2018

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na spotkanie naukowe dotyczące zagadnień problemów kręgosłupa dziecięcego.

Organizowane jest ono przez Klinikę Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK1 PUM w Szczecienie, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest profesor dr hab. Leszek Sagan.

Szczegóły w linku poniżej