Dla zdrowia kręgosłupa – razem czy osobno…?

To temat podjęty podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który po raz pierwszy w swojej długoletniej historii odbył się w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie w dniach 26 – 28 września 2019 roku. Obok specjalistów ze środowiska chirurgii kręgosłupa, po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział również specjaliści fizjoterapii zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii oraz w Polskim Towarzystwie Specjalistów Fizjoterapii. Obecność lekarzy z wielu dziedzin medycyny sprawiła, że tegoroczna konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz przemyśleń na temat skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa. Zgromadzeni lekarze oraz fizjoterapeuci wspólnie poddali analizie rozmaite przypadki medyczne, które zostały wypracowane i wdrożone w poszczególnych placówkach medycznych. Tematy podjęte podczas nieustannie trwającej trzydniowej debaty dały zielone światło dla innowacyjnego podejścia w leczeniu wszelkich chorób kręgosłupa oraz niesłabnącej chęci wprowadzenia zmian w tym zakresie. Liczne uczestnictwo specjalistów z różnych dziedzin daje nadzieję na dalszą sukcesywną współpracę, która być może zaowocuje wspólnie wypracowanym standardem postępowania w leczeniu schorzeń kręgosłupa.

X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w X Zjeździe Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 26-28 września 2019 r.

W tym roku konferencja odbędzie się pod nazwą: DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA- razem czy osobno…? Stanie się ona idealnym miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem lekarskim oraz fizjoterapeutycznym. Konferencja jest kontynuacją idei corocznych spotkań w „Zimniku” organizowanych dla środowiska chirurgów kręgosłupa. Miło mi poinformować, że w tym roku spotykamy się pierwszy raz z nowej lokalizacji, a mianowicie na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ulicy Dominika Zbierskiego 2/4.

Wydarzenie stanowi okazję do nawiązania i podtrzymania naukowych kontaktów, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości.

Dziękuję Prelegentom za przyjęcie zaproszenia i podzielenia się swoją wiedzą.

Dr hab. n. med. prof. nzw. Robert Gasik

Prezydent PTChK

Wybory Zarządu Głównego PTChK, Zielona Góra, 21 października 2018

Dnia 21 października 2018 miało miejsce Walne Zebranie Członków PTChK. Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. 

Swoje raporty wygłosił ustępujący Zarząd, na czele z dr n.med. Pawłem Jarmużkiem. W wyniku wyborów nowym wice-prezydentem PTChK został dr n.med. Dariusz Łątka, a członkami Zarządu: prof. Andrzej Maciejczak i dr n.med Tomasz Potaczek. Sekretarzem PTChK został wybrany dr n.med. Marek Rocławski. Skarbnikiem Towarzystwa pozostał dr n.med. Lech Grzelak. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na całą kadencję!

VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa 21-23 październik 2018 r. Zielona Góra

W dniach 21-23 października 2018 roku odbył się VII Naukowy Zjazd PTChK. Inauguracja Zjazdu miała miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej, gdzie wykład wygłosił Prezydent EuroSpine, prof. Frank Kandziora. 

Kolejne dni to sesje naukowe i praktyczne, zarówno dla lekarzy, jak i dla fizjoterapeutów. To połączenie obu dyscyplin na Zjeździe Naukowym Chirurgów Kręgosłupa było unikatowe i bardzo cenne. 

Prof. Maciej Tęsiorowski, były prezydent PTChK i prof. Robert Gasik, prezydent na kadencję 2019-2021. 

VII Zjazd Naukowy PTChK

Uroczyste Otwracie Zjazdu PTChK miało miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej.

Otwarcia dokonał Prezydent PTChK Paweł Jarmużek, gościem honorowym Otwarcia Zjazdu był prof. Frank Kandziora, były prezydent Eurospine, obecny prezydent Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ortopedycznej. 

Wykład prof. Kandziory dotyczył dostępów do kręgosłupa szyjnego techniką przez jamę ustną. Opracował on, wspólnie z współpracownikami specjalną płytkę pozwalającą na skuteczną stabilizację wykorzystując dostęp przez jamę ustną. 

Płytka do stabilizacji przedniej C1-C2 autorstwa prof. Franka Kandziory

Scoliosis Research Society Annual Meeting 2018 – relacja

W dniach 10-13 października 2018 roku odbył się coroczny Zjazd Scoliosis Research Society, w Bolonii, we Włoszech. Brała w nim udział również grupa polskich chirurgów kręgosłupa, dr Michał Jałoszewski, dr Wiktor Urbański, doc. Marcin Tyrakowski i dr Tomasz Potaczek.

Prezentowano 2 prace, gdzie autorami byli nasi koledzy: 

Paper #52: Increased Radiation but No Benefits in Pedicle Screw Accuracy Using Intraoperative CTBased Navigation Compared to Freehand Technique in Idiopathic Scoliosis Surgery* Wiktor Urbanski, MD, PhD

Paper #59: Distal Fusion Level Determines the Prevalence of Back Pain and Risk of Cesarean Section in Pregnant Women Who Have Had Scoliosis Surgery* Suken A. Shah, MD; Pawel Grabala, MD

Serdecznie gratulujemy! 

Poziom merytoryczny spotkania był bardzo wysoki, prace dotyczyły leczenia deformacji kręgosłupa we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiono wyniki leczenia z zastosowaniem nowych technik operacyjnych jak AVT = anterior vertebral tethering, czyli modulacja wzrostu trzonów z dostępu przedniego. Technika wymaga dostępu przedniego przez torakotomię, endoskopowo lub na otwarto, wprowadzenia śrub trzonowych oraz kompresji strony wypukłej z użyciem syntetycznego, elastycznego implantu. Ma to pozwolić na spontaniczny wzrost wklęsłej strony skrzywienia i dalszą jego korekcję. Póki co prezentowane publikacje mają bardzo krótki okres obserwacji, brak jest jasnych wskazań do tej procedury, a jej potencjalne komplikacje każą podchodzić do tematu ostrożnie. Poniżej kilka zdjęć z prezentacji. 

Mówiono też o techniki zachowujące wzrost, czyli guided growth techniques. Tutaj ciekawą pracę przedstawił dr Oullet dotyczącą możliwych rozwiązań, czyli specjalnych łączników pozwalających na spontaniczne rozsuwanie się prętów w miarę wzrostu. 

Dużo poświęcono też leczeniu deformacji u dzieci z zastosowaniem prętów rozsuwanych magnetycznie (MAGEC). Przedstawiono także problemy jakie można spotkać w czasie stosowania tej metody oraz podkreślono, że także należy się liczyć z pewnymi powikłaniami typowymi dla tej metody, ale także typowymi dla techniki leczenia tradycyjnymi prętami rosnącymi (TGR). 

Zaprezentowano ciekawą technikę osteotomii kręgosłupa, VCD, czyli Vertebral Column Decancellation. Kilka zdjęć z techniki przedstawiono poniżej.

Podsumowując, spotkanie bardzo ciekawe zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. 

Dla zainteresowanych dostępny zeszyt streszczeń oraz program zjazdu.