Konferencja : The International Research Society of Spinal Deformites 2021, 22-23 stycznia

W dniach 22-23 stycznia br. w Milwaukee, Wisconsin, Stany Zjednoczone, odbywa się XIV międzynarodowy zjazd Towarzystwa Badań nad Deformacjami Kręgosłupa – The International Research Society of Spinal Deformites.

                Towarzystwo IRSSD zostało zawiązane w 1994 roku jako kontynuacja utworzonej w 1980 roku Study Group for Moire Topography, Surface Topography and 3D Spinal Deformity. Misją Towarzystwa stało się określenie „Striving for excellence in spinal research”.

                Członkami Towarzystwa są klinicyści zajmujący się leczeniem deformacji kręgosłupa, inżynierowie, specjaliści biomechaniki kręgosłupa, biolodzy i genetycy poszukujący etiologii rozwojowych zniekształceń kręgosłupa i inni specjaliści z tego obszaru. W trakcie zjazdów Towarzystwa, które odbywają się co dwa lata, organizowane są następujące sesje naukowe (www.irssd2021.com):

  1. Genetics & Etiology
  2. Biomechanics, Movement, Posture
  3. 3D Imaging
  4. Non-surgical Management
  5. Surgical Treatment
  6. Quality of Life

                Towarzystwo wydaje regularne publikacje materiałów zjazdowych zamieszczone w PubMed jako kolejne tomy serii Research into Spinal Deformities (ISBN) publikowane w rocznikach Studies in Health Technology and Informatics (ISSN).

                Dotychczasowe konferencje IRSSD odbyły się w następujących lokalizacjach:

                year       place                                    IRSSD President

                1994      Pescara                                Morey Moreland (USA)

                1996      Stockholm                          Dirk Uytendaele (Belgium)

                1998      Burlington                          Dirk Uytendaele (Belgium)

                2000      Clermont Ferrand            Stig Willner (Sweden)

                2002      Athens                                 Nobumasa Suzuki (Japan)

                2004      Vancouver                         Hubert Labelle (Canada)

                2006      Ghent                                  Ian Stokes (USA)

                2008      Liverpool                             Keith Bagnall (Canada)

                2010      Montreal                            Theo Grivas (Greece)

                2012      Poznan                                 Carl-Eric Aubin (Canada)

                2014      Sapporo                              Jack Cheng (Hong Kong)

                2016      Banff                                    Jim Raso (Canada)

                2018      Utrecht                                Rene Castelein (Netherlands)

                2021      Milwaukee                         Tomasz Kotwicki (Poland)

                President Elect                                 Peter Dangerfield (UK)

Z uwagi na pandemię obecna konferencja odbywa się w trybie zdalnym.

Poznań stanowi liczący się ośrodek badający liczne aspekty rozwojowych deformacji kręgosłupa a polskie publikacje są cytowane i żywo dyskutowane na świecie.

Zapraszamy do śledzenia obrad kongresu na www.irssd2021.com

Prof. Tomasz Kotwicki

Prezydent IRSSD 2018-2021

Rekomendacje PTChK w nowotworach kręgosłupa

Zapraszamy na spotkanie dotyczące rekomendacji diagnostyczno-terapeutycznych PTChK odnośnie schorzeń nowotworowych kręgosłupa.

Dnia 5.2.2021 o godzinie 13.00 zapraszamy na webinar z udziałem: prof. Robert Gasik (prezydent PTChK), prof. Andrzej Maciejczak, prof. Grzegorz Guzik, prof. Daniel Kotrych.

Celem spotkania jest ustandaryzowanie kompleksowego leczenia onkologicznego w zakresie nowotworów pierwotnych i przerzutowych kręgosłupa.

VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
 Wielkimi krokami zbliża się VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 października 2020 roku. Tegoroczny Zjazd kontynuuje misję wcześniejszych  jego edycji  podczas których dzieliliśmy się wiedzą płynącą z doświadczenia zawodowego i prac badawczych. Każdy z wcześniejszych Zjazdów  PTChK miał temat przewodni.  W roku 2020 temat wiodący Zjazdu  to „Wyzwania i nowe możliwości w chirurgii kręgosłupa”.  Zapraszamy do udziału!

Szczegóły spotkania dostępne są na stronie http://www.zjazdptchk.pl/

prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,

Po zebraniu Zarządu PTChK podjęliśmy decyzję aby organizować VIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Odbędzie się on w Warszawie w dniach 23-25 października 2020 roku.
Tegoroczny Zjazd kontynuuje misję wcześniejszych  jego edycji  podczas których dzieliliśmy się wiedzą płynącą z doświadczenia zawodowego i prac badawczych.
Każdy z wcześniejszych Zjazdów  PTChK miał temat przewodni.  W roku 2020 temat wiodący Zjazdu  to „Wyzwania i nowe możliwości w chirurgii kręgosłupa”. Planowany Zjazd poza celami naukowymi stawia przed organizatorami dodatkowe wyzwania, jakim jest bezpieczeństwo uczestników. W związku z tym  prosimy o szybką deklarację udziału w Zjeździe. 

Informacje dotyczące Zjazdu znajdą Państwo na stronie www.zjazdptchk.pl

Zapraszamy do udziału i zgłaszania prac, które będą przedstawione podczas Zjazdu.

EUROSPINE 2019 – dostępne wszystkie wystąpienia!

EuSSAB – to idea zrzeszenie krajowych organizacji zajmujących się leczeniem schorzeń kręgosłupa pod patronatem EUROSPINE. Ideą ruchu jest szerzenie wiedzy opartej na faktach i zapewnienie najwyższego poziomu leczenia we wszystkich krajach Europy.
PTChK obecne jest od początku istnienia EuSSAB w jego strukturach.
Jedną z korzyści jest dostęp do bazy wszystkich wykładów ze spotkań naukowych EUROSPINE dla aktywnych członków PTChK. Każdy z Państwa ma, po zgłoszeniu do PTChK otrzyma link, i możliwość wysłuchania wszystkich wystąpień z sympozjum, które odbyło się w tym roku w Helsinkach. Zapraszamy do wykorzystania tej możliwości!

Dla zdrowia kręgosłupa – razem czy osobno…?

To temat podjęty podczas X Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który po raz pierwszy w swojej długoletniej historii odbył się w budynkach Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie w dniach 26 – 28 września 2019 roku. Obok specjalistów ze środowiska chirurgii kręgosłupa, po raz pierwszy w wydarzeniu wzięli udział również specjaliści fizjoterapii zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Fizjoterapii oraz w Polskim Towarzystwie Specjalistów Fizjoterapii. Obecność lekarzy z wielu dziedzin medycyny sprawiła, że tegoroczna konferencja była znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz przemyśleń na temat skoordynowanego leczenia chorób kręgosłupa. Zgromadzeni lekarze oraz fizjoterapeuci wspólnie poddali analizie rozmaite przypadki medyczne, które zostały wypracowane i wdrożone w poszczególnych placówkach medycznych. Tematy podjęte podczas nieustannie trwającej trzydniowej debaty dały zielone światło dla innowacyjnego podejścia w leczeniu wszelkich chorób kręgosłupa oraz niesłabnącej chęci wprowadzenia zmian w tym zakresie. Liczne uczestnictwo specjalistów z różnych dziedzin daje nadzieję na dalszą sukcesywną współpracę, która być może zaowocuje wspólnie wypracowanym standardem postępowania w leczeniu schorzeń kręgosłupa.

X Zjazd Oddziału Zachodniego PTChK

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w X Zjeździe Oddziału Zachodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, który odbędzie się w Częstochowie w dniach 26-28 września 2019 r.

W tym roku konferencja odbędzie się pod nazwą: DLA ZDROWIA KRĘGOSŁUPA- razem czy osobno…? Stanie się ona idealnym miejscem do wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskiem lekarskim oraz fizjoterapeutycznym. Konferencja jest kontynuacją idei corocznych spotkań w „Zimniku” organizowanych dla środowiska chirurgów kręgosłupa. Miło mi poinformować, że w tym roku spotykamy się pierwszy raz z nowej lokalizacji, a mianowicie na terenie Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ulicy Dominika Zbierskiego 2/4.

Wydarzenie stanowi okazję do nawiązania i podtrzymania naukowych kontaktów, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości.

Dziękuję Prelegentom za przyjęcie zaproszenia i podzielenia się swoją wiedzą.

Dr hab. n. med. prof. nzw. Robert Gasik

Prezydent PTChK