Informator dla pacjentów

Na stronie EUROSPINE, Patient Line dostępna jest polska wersja językowa informatora dla pacjenta dotycząca podstawowych schorzeń kręgosłupa. 

Celem tego projektu jest edukacja społeczeństwa w zakresie podstawowych, najczęściej występujących problemów jakie dotyczą kręgosłupa.