VII Zjazd Naukowy PTChK

Uroczyste Otwracie Zjazdu PTChK miało miejsce w Filharmonii Zielonogórskiej.

Otwarcia dokonał Prezydent PTChK Paweł Jarmużek, gościem honorowym Otwarcia Zjazdu był prof. Frank Kandziora, były prezydent Eurospine, obecny prezydent Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Ortopedycznej.