Historia PTChK

Chirurgia kręgosłupa w ostatnich 20 latach przeżywa ogromny rozwój. Przyczyną tego są m.in. zwiększająca się liczba chorych z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa, większe socjalne i ekonomiczne obciążenie społeczeństwa kosztami leczenia i usprawniania, szersza dostępność lekarzy do nowoczesnych możliwości leczenia. Zainteresowanie lekarzy tą dziedziną medycyny było coraz szersze. I tak w 2006 roku, w czasie odbywającego się w Zakopanem, I Międzynarodowego Sympozjum Naukowego pt. „Kontrowersje i Postępy w Chirurgii Kręgosłupa” postanowiono powołać organizację, która zrzeszałaby osoby zainteresowane dalszym rozwojem chirurgii kręgosłupa w Polsce. Ideą przyświecającą twórcom był interdyscyplinarny charakter towarzystwa które miało skupiać specjalistów wielu dziedzin medycyny: neurochirurgów, ortopedów, rehabilitantów, neurologów, diagnostów obrazowych, biotechnologów i innych. Tak więc Towarzystwo powstało z inspiracji lekarzy zajmujących się schorzeniami kręgosłupa działających w sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii oraz sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgii.

Zakopiańskie Sympozjum, które odbyło się 13-14.10.2010 uznane zostało za I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27.04.2007 r. pod nr KRS 0000279821. W statucie Towarzystwa zapisano, że funkcję Prezydenta Towarzystwa naprzemiennie pełnią neurochirurg i ortopeda. Pierwszym Prezydentem został wybrany prof. zw. dr hab. med. Daniel Zarzycki. Nowo powstałe Towarzystwo postanowiło wydawać własne czasopismo naukowe pod nazwą „The Journal of Spine Surgery”.

Działalność Towarzystwa jest obecnie bardzo szeroka. W odstępach dwuletnich odbywają się Zjazdy Naukowe Towarzystwa, które odbywają się w Zakopanem, w siedzibie Towarzystwa. W tym roku mamy zaszczyt gościć ekspertów od schorzeń kręgosłupa po raz szósty. Po krótce przypomnimy tematykę oraz kluczowe postaci Zjazdów.

 

I Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

13-14 października 2006 r.

Tematyka Zjazdu:

„Kontrowersje i Postępy w Chirurgii Kręgosłupa”.

W Zjeździe brało udział 140 uczestników w tym lekarze z Austrii, USA, Belgi, Finlandii, Meksyku, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii a gościem Zjazdu był dr Dietrich Schlenzka.  Wygłoszono 41 referatów.

 

II Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

24 – 25 października 2008 r..

Tematyka Zjazdu:

 1. „Choroba dyskowa kręgosłupa”;
 2. „Zespoły bólowe kręgosłupa”;
 3. „Urazy kręgosłupa”;
 4. „Badania podstawowe i bioinżynieria”.

W Zjeździe brało udział 260 uczestników. Wygłoszono 59 referatów a gościem Zjazdu był dr Thomas Hoogland przedstawiający endoskopową dyscektomię kręgosłupa.

 

III Zjazd Polskiego Towarzystwa Kręgosłupa

14-16 października 2010 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa”;
 2. „Deformacje kręgosłupa – leczenie operacyjne”;
 3. „Patologia pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego”;
 4. „Rehabilitacja w schorzeniach kręgosłupa”.

W Zjeździe brało udział 270 uczestników. Wygłoszono 70 referatów.

Gościem specjalnym Zjazdu był Dr John Kostuik z John Hopkins University, Baltimore, USA. Ponadto w Zjeździe uczestniczyli lekarze że Szwecji, Ukrainy, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec.

 

Nowym Prezydentem Towarzystwa na walnym zgromadzeniu członków został wybrany neurochirurg, prof. dr hab. med. Wojciech Kloc.

Nowo wybrany Prezydent zgłosił propozycję powołania 4 oddziałów terenowych: północnego, południowego, zachodniego i wschodniego co uzyskało akceptację członków Towarzystwa.

 

IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

11 – 13 października 2012 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Nowotwory Kręgosłupa”;
 2. „Chirurgia Małoinwazyjna”;
 3. „Medycyna oparta na faktach (EBSM)”.

W Zjeździe uczestniczyło 300 lekarzy wielu specjalności medycznych. Wygłoszono 64 referaty. Gościliśmy specjalistów m.in. z Węgier, Niemiec, Stanów Zjednoczonych a gościem honorowym był dr Robert Gaines.

 

V Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa

23 – 25 października 2014 r.

Tematyka Zjazdu:

 1. „Kręgosłup starzejący się”
 2. „Deformacje kręgosłupa dorosłych”
 3. „Tematy wolne”

W Zjeździe brało udział ponad 350 uczestników. Wygłoszono 79 referatów, w tym lekarze z Finlandii, USA, Korei, Izraela, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Gośćmi specjalnymi Zjazdu byli doktorzy Philip Sell, Yizhar Floman oraz Se II Suk.

 

Nowym Prezydentem Towarzystwa na walnym zgromadzeniu członków został wybrany ortopeda, prof. zw. dr hab. med. Maciej Tęsiorowski.

 

Towarzystwo postanowiło nagradzać wybitne postacie chirurgii kręgosłupa tytułem „Członka Honorowego”, odznaczenie takie otrzymali: Stefan Malawski, Gerwazy Świderski, Jan Haftek, Daniel Zarzycki, Lechosław Ciupik, Dietrich Schlenzka, John Kostuik, Robert Gaines

 

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa było „Journal of Spinal Surgery”, redaktorami naczelnymi byli Daniel Zarzycki oraz Krzysztof Zapałowicz. Obecnie czasopismo jest elektroniczne o tytule „Journal of Spinal Studies and Surgery”, redaktorem naczelnym jest dr. n.med. Grzegorz Miękisiak.

 

W 2010r. wysunięto propozycję stworzenia oddziałów terenowych PTChK, tak też się stało, do życia powołano cztery oddziały: wschodni, południowy, zachodni i północny. Każdy z nich organizuje spotkania naukowe, sprawuje pieczę nad bieżącą działalnością medyczną.

 

PTChK przyjęło patronat nad wieloma wydarzeniami, m.in. edukacyjnymi. Szkoła Chirurgii Kręgosłupa prowadzono przez SpineForum działa pod egidą Towarzystwa. Działania te mają na celu przedstawienie jak najbardziej współczesnej i praktycznej wiedzy na temat schorzeń kręgosłupa w postaci 5 modułów, których ukończenie certyfikowane jest dyplomem. Schemat działania Szkoły oparty jest na kursie European Spine Diploma, co w przyszłości stwarza szansę na uznanie polskiego kursu za równoznaczny europejskiemu.

PTChK jest obecne także na innych konferencjach naukowo-szkoleniowych, m.in. 20-leciu Instytutu McKenzie w Polsce, Konferencji Lekarzy Rodzinnych czy akcji „Zdrowy Kręgosłup dla Polski” mającej na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i władz w zakresie chorób kręgosłupa.

 

W ostatnim okresie zaistniała konieczność aktualizacji i dostosowania statutu Towarzystwa do wymogów towarzystw europejskich co pozwoliło na lepsze zaistnienie w strukturach EuroSpine. PTChK współpracuje na arenie międzynarodowej, głównie z EuroSpine, the Spine Society of Europe, drugą największą na świecie organizacją skupiającą specjalistów chorób kręgosłupa. Dzięki temu stowarzyszeniu członkowie PTChK mają dostęp do materiałów naukowych, większej gamy szkoleń czy wymian naukowych oraz poszerzania wiedzy czy też otrzymywania grantów naukowych.