Oddziały PTChK

W obrębie PTChK funkcjonują cztery oddziały regionalne, tj. północny, wschodni, południowy i zachodni.

Każdy z oddziałów ma swój Zarząd, organizuje cykliczne spotkania.

Będziemy na bieżąco pokazywać, jak poszczególne oddziały funkcjonują i jakie prowadzą działania.