Oddziały PTChK

W obrębie PTChK funkcjonują cztery oddziały regionalne, tj. północny, wschodni, południowy i zachodni.

Oddział Północy – prezydent prof. dr hab. Roman Jankowski

Oddział Wschodni – prezydent dr n. med. Rafał Górski

Oddział Południowy – prezydent dr n. med. Piotr Kłosiński

Oddział Zachodni – prezydent dr Piotr Menartowicz

Każdy z oddziałów ma swój Zarząd, organizuje cykliczne spotkania.

Będziemy na bieżąco pokazywać, jak poszczególne oddziały funkcjonują i jakie prowadzą działania.