Oddziały PTChK

W obrębie PTChK funkcjonują cztery oddziały regionalne, tj. północny, wschodni, południowy i zachodni.