O EUROSPINE

Wizja i misja
Celem EUROSPINE jest stymulowanie wymiany wiedzy i pomysłów w zakresie badań, profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa i związanych z tym problemów oraz koordynowanie wysiłków podejmowanych w krajach europejskich w celu dalszego rozwoju w tej dziedzinie.
Nasza wizja
EUROSPINE ma być siłą napędową i głównym i preferowanym partnerem w Europie dla wszystkich problemów związanych z opieką kręgosłupa.
Nasza misja
Zoptymalizować opiekę nad pacjentem i zapobiegać schorzeniom kręgosłupa
zapewniać i wspierać „najlepsze praktyki” w zakresie uczenia się przez całe życie i badań związanych z kręgosłupem
zgromadzić wszystkie zainteresowane strony związane z kręgosłupem europejskie zainteresowane różnymi dyscyplinami, kulturami i krajami.

 

Oficjalnym czasopismem EUROSPINE jest European Spine Journal.