Czasopismo

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa jest obecnie Journal of Spinal Studies and Surgery, którego Redaktorem Naczelnym jest dr. n. med. Grzegorz Miękisiak.

Kontakt: gmiekisiak@gmail.com

link do strony czasopisma