Czasopismo

Oficjalnym czasopismem Towarzystwa jest obecnie Journal of Spinal Studies and Surgery, którego redaktorem jest dr. n. med. Grzegorz Miękisiak.

link do strony czasopisma